Darmowa rejestracja bez zobowiązań

Zakładasz konto jako osoba fizyczna na prawach konsumenta.

Prawa konsumenta przysługują osobom fizycznym korzystającym z serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale umowy zawierane w ramach korzystania z serwisu nie mają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dowiedz się więcej.
©2024 Sendit.pl